Print

lea faka-Tonga (Tongan)

’Oku ‘atu ‘e he Pule’anga Kuinisilani ‘a e ngāue fakatonulea kiate kinautolu ‘oku tā mai ‘oku ‘ikai lea faka-Pilitania.

Telefoni mei ‘Aositelelia ni

Telefoni ki he 13 QGOV (13 74 68) pea ke ‘eke ‘a e Translating and Interpreting Service (Ngāue Liliu mo Fakatonulea).

Telefoni mei tu’apule’anga

Telefoni +61 7 3328 4811 (+10 houa UTC) pea ke ‘eke ‘a e Translating and Interpreting Service (Ngāue Liliu mo Fakatonulea).