Print

Nederlands (Dutch)

Indien u geen Engels spreekt stelt de overheid van Queensland een tolk ter beschikking.

Bellen vanuit Australië

Bel 13 QGOV (13 74 68) en vraag naar de Translating and Interpreting Service (Tolk- en Vertaaldienst).

Bellen van buiten Australië

Bel +61 7 3328 4811 (tijdzone UTC+10) en vraag naar de Translating and Interpreting Service (Tolk- en Vertaaldienst).