Print

Gagana Samoa (Samoan)

O le Faigamalo a Kuiniselani latou te ofoina auaunaga tau faaliliu mo i latou e lē tautatala ile Gagana Peretania.

Vili mai i totonu o Ausetalia

Telefoni ile 13 QGOV (13 74 68) ma fesii mo Translating and Interpreting Service. (Auaunaga tau Faaliliu).

Vili mai mai atunuu i fafo

Telefoni ile +61 7 3328 4811 (+10 hours UTC) ma fesili mo Translating and Interpreting Service (Auaunaga tau Faaliliu).