Kiswahili (Swahili)

Serikali ya Queensland inatoa huduma za wakalimani kwa wapiga simu wasio zungumza Kiingereza.

Kupiga simu kutokea ndani ya Australia

Simu 1800 512 451 na uliza mkalimani katika lugha unayoipendelea.

Kupiga simu kutokea nje ya nchi

Simu +61 7 3328 4811 (+10 msaa UTC) na uliza kupata mkalimani katika lugha unayoipendelea.

National interpreter symbol