Skip links and keyboard navigation

Swahili

Serikali ya Queensland hutoa huduma za ukalimani kwa wapiga simu ambao hawazungumzi Kiingereza.

Kupiga simu kutoka ndani ya Australia

Piga simu 13 QGOV (13 74 68) na ulizia Translating and Interpreting Service (Huduma ya Ukalimani na Utafsiri).

Kupiga simu kutoka nchi za ng’ambo

Piga simu +617 3405 0985 (+10 hours UTC) (masaa zaidi ya 10, UTC) na ulizia Translating and Interpreting Service (Huduma ya Ukalimani na Utafsiri).

Licence
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Last updated
19 January 2017
 1. Is your feedback about:
 2. (If you chose ‘website’ above)

  Page feedback

  1. How satisfied are you with your experience today? *
 3. (If you chose ‘service’ above)

  Feedback on government services, departments and staff

  Please use our complaints and compliments form.