ภาษาไทย (Thai)

รัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์มีบริการล่ามให้กับผู้โทรเข้าที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ

โทรจากภายในประเทศออสเตรเลีย

โทรศัพท์ 1800 512 451 และถามหาล่ามในภาษาที่คุณต้องการ

โทรจากต่างประเทศ

โทรศัพท์ +61 7 3328 4811 (+10 ชั่วโมง UTC - เวลามาตรฐานโลก) และถามหาล่ามในภาษาที่คุณต้องการ

National interpreter symbol