Print

Bahasa Melayu (Malay)

Kerajaan Queensland menawarkan perkhidmatan jurubahasa untuk Inggeris pemanggil yang tidak fasih berbahasa Inggeris.

Panggilan dari dalam Australia

Telefon 13 QGOV (13 74 68) dan sila pilih Translating and Interpreting Service (Perkhidmatan Juru Bahasa).

Panggilan dari luar negara

Telefon +617 3405 0985 (10 jam UTC) dan sila pilih Translating and Interpreting Service (Perkhidmatan Juru Bahasa).