မြန်မာ (Burmese)

ကွင်း(စ်)လန်း အစိုးရသည် အင်္ဂလိပ် စကားမပြောသော ဖုန်းခေါ်ဆိုသူများအတွက် စကားပြန် ဝန်ဆောင်မှုများ ကမ်းလှမ်းသည်။

ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင်းမှ ခေါ်ဆိုခြင်း

1800 512 451 ကို ခေါ်ဆိုပြီး သင်နှစ်သက်ရာ ဘာသာစကားဖြင့် စကားပြန်ကို တောင်းဆိုပါ။

နိုင်ငံခြားမှ ခေါ်ဆိုခြင်း

+61 7 3328 4811 (UTC +10 နာရီ) ကို ခေါ်ဆိုပြီး သင်နှစ်သက်ရာ ဘာသာစကားဖြင့် စကားပြန်ကို တောင်းဆိုပါ။

National interpreter symbol