Prepare your application for a protection order

English

If your life is in danger, phone Triple Zero (000) to contact the police.

If you need help explaining your domestic violence situation, please call the Translating and Interpreting Service on 13 14 50 and ask them to transfer you to DVConnect on 1800 811 811 for help.

ኣማርኛ

በእርስዎ ሕይወት አደጋ ላይ ከሆነ, ስልክ ለፖሊስ ከዜሮ 000 ሶስቴ.

የእርስዎን የቤት ውስጥ ጥቃት ሁኔታ በመግለጽ እርዳታ የሚፈልጉ ከሆነ, 13 14 50 የትርጉምና አስተርጓሚ አገልግሎት በስልክ እና እርዳታ ለማግኘት በስልክ 1800 811 811 ላይ DVConnect እንዲያዛውር ጠይቃቸው.

اللغة العربية الفصحى

إذا كانت حياتك في خطر، الهاتف ثلاثة أضعاف صفر 000 إلى الاتصال بالشرطة.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة لشرح ملابسات العنف المنزلي، يرجى الاتصال بخدمة الترجمة والترجمة الفورية على الرقم 13 14 50 ونطل  نقل لك DVConnect على الرقم 1800 811 811 لطلب المساعدة.

bosanski

Ako je vaš život je u opasnosti, telefon utrostručiti nula 000 kontaktirati policiju.

Ako vam je potrebna pomoć objašnjavajući svoj situacije nasilja u porodici, pozovite prevođenja i tumačenja na 13 14 50 i zamolite ih da prenesu da DVConnect, 1800 811 811 za pomoć.

Français

Si votre vie est en danger, téléphonez au zéro 000 à contacter la police.

Si vous avez besoin d'aide pour expliquer votre situation de violence familiale, veuillez appeler le service de traduction et d'interprétation le 13 14 50 et demandez-leur de vous transférer à DVConnect au 1800 811 811 pour obtenir de l'aide.

Hrvatski

Ako vam je život u opasnosti, telefon Trostruka nula 000 obratiti policiji.

Ako vam je potrebna pomoć objašnjavajući svoj nasilja u obitelji situaciju, nazovite Službu prevoditelja i tumača na 13 14 50 i zamolite ih za prijenos da DVConnect na 1800 811 811 za pomoć.

हिन्दी

अपने जीवन को खतरे में है, तो फोन शून्य 000 ट्रिपल पुलिस से संपर्क करने के लिए।

यदि आप अपने घरेलू हिंसा की स्थिति को समझा मदद की जरूरत है, 13 14 50 पर अनुवाद और व्याख्या सेवा कॉल और आप मदद के लिए 1800 811 811 पर DVConnect के लिए स्थानांतरण करने के लिए कहें।

Italiano

Se la tua vita è in pericolo, telefono Triple Zero 000 di contattare la polizia.

Se hai bisogno di aiuto per spiegare la situazione di violenza domestica, si prega di chiamare il servizio di traduzione e interpretariato al numero 13 14 50 e chiedere loro di trasferire a DVConnect al 1800 811 811 per chiedere aiuto.

日本語

あなたの人生が危険にさらされている場合は、警察に連絡するために電話番号0の3倍に電話してください。000

あなたの家庭内暴力の状況を説明する助けが必要な場合は、13 14 50の翻訳通訳サービスに連絡し、1800 811 811DVConnectにお手伝いを依頼してください。

فارسی

اگر زندگی خود را در خطر است، تلفن سه صفر 000 به تماس با پلیس.

اگر شما نیاز به کمک در توضیح وضعیت خشونت خانگی خود، لطفا تماس بگیرید خدمات ترجمه کتبی و شفاهی 13 14 50 و از آنها بخواهید برای انتقال شما را به DVConnect 1800 811 811 برای کمک.

Русский язык

Если ваша жизнь находится в опасности, телефон Тройной Ноль 000 обратиться в полицию.

Если вам нужна помощь в объяснении вашей внутренней ситуации насилия, пожалуйста, позвоните в переводческую службу по номеру 13 14 50 и попросить их передать вам DVConnect на 1800 811 811 для помощи.

Gagana Samoa

Afai o lou olaga e lamatia, telefoni faatoluina o 000 e faafesootai le leoleo.

Afai e te manaomia se fesoasoani e faamatala ai lou tulaga sauaga i aiga, faamolemole valaau le faaliliu ma faamatala Auaunaga i le 13 14 50 ma fai atu i latou e siitia oe e DVConnect i le 1800 811 811 mo se fesoasoani.

汉字简化方案

如果你的生活是危险的,打电话三零零点联系警察。000

如果您需要帮助解释您的家庭暴力情况,请致电13 14 50电话咨询翻译和口译服务,请他们转接您到DVConnect 1800 811 811寻求帮助。

српски

Ако вам је живот у опасности, телефон утростручити нула 000 да контактирају полицију.

Ако вам је потребна помоћ објашњавајући своју ситуацију насиља у породици, назовите Службу преводилаца и тумача на 13 14 50 и замолите је да пребаци да DVConnect на 1800 811 811 за помоћ.

español

Si su vida está en peligro, teléfono triple cero 000 para ponerse en contacto con la policía.

Si necesita ayuda para explicar su situación de violencia doméstica, por favor llame al Servicio de Traducción e Interpretación al 13 14 50 y pídale que lo transfiera a DVConnect al 1800 811 811 para obtener ayuda.

Kiswahili

Kama maisha yako ni katika hatari, simu mara tatu zero 000 kwa kuwasiliana na polisi.

Kama unahitaji msaada kueleza hali yako ya unyanyasaji wa nyumbani, tafadhali piga Utafsiri na Ukalimani 13 14 50 na kuwaomba kuhamisha wewe DVConnect juu ya 1800 811 811 kwa msaada.

Tagalog

Kung ang iyong buhay ay nasa panganib, phone triple zero 000 upang makipag-ugnay sa pulis.

Kung kailangan mo ng tulong na nagpapaliwanag ng iyong domestic sitwasyon karahasan, mangyaring tawagan ang Translating and Interpreting Service sa 13 14 50 at hilingin sa kanila upang ilipat sa iyo upang DVConnect sa 1800 811 811 para sa tulong.

ภาษาไทย

ถ้าชีวิตของคุณตกอยู่ในอันตรายโทรศัพท์สามศูนย์ 000 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการอธิบายสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของคุณโปรดติดต่อบริการแปลและล่ามในวันที่ 13 14 50 และขอให้โอนคุณ DVConnect ที่หมายเลข 1800 811 811 เพื่อขอความช่วยเหลือ

ትግርኛ

በእርስዎ ሕይወት አደጋ ላይ ከሆነ, ስልክ ለፖሊስ ከዜሮ 000 ሶስቴ.

የእርስዎን የቤት ውስጥ ጥቃት ሁኔታ በመግለጽ እርዳታ የሚፈልጉ ከሆነ, 13 14 50; የትርጉምና አስተርጓሚ አገልግሎት በስልክ እና እርዳታ ለማግኘት በስልክ 1800 811 811 ላይ DVConnect እንዲያዛውር ጠይቃቸው.

tiếng việt

Nếu cuộc sống của bạn đang gặp nguy hiểm, điện thoại tăng gấp ba zero 000 để liên hệ với cảnh sát.

Nếu bạn cần giúp đỡ giải thích tình hình bạo lực gia đình của bạn, xin vui lòng gọi cho Dịch Vụ Thông Phiên Dịch qua số 13 14 50 và yêu cầu họ chuyển bạn DVConnect số 1800 811 811 để được giúp đỡ.